र अधिवक्ता सामान्य

धेरै को साधारण व्यवस्था, अधिवक्ता सामान्य (अंग्रेजी: वकील-सामान्य) मुख्य कानूनी को सरकार, र केही मा एक कर्तव्य को व्यवस्था प्रवर्तन, अभियोजन वा सामान्य सम्बन्ध कानूनी तर वर्तमान मा अक्सर प्रयोग अवधि स्थायी वकील को सामान्य राज्य त्यहाँ नै छ कार्यालय को नागरिक व्यवस्था हुन सक्छ, रूप उद्धृत, सामान्य संरक्षक, सार्वजनिक वकिल, र अरूलाईधेरै कार्यालय को यो प्रयोग गर्दछ अधिवक्ता सामान्य वा अधिवक्ता-सामान्य रूपमा अंग्रेजी अनुवाद को शीर्षक हुनत, किनभने विभिन्न इतिहास मूल अवस्था यस्तो कार्यालय सामान्यतया फरक उर्लाबारी-जनरल को अधिकार क्षेत्र को साधारण व्यवस्था छ ।.